English
destek@grikalip.com.tr

Our Quality Standards

Kalite Standartlarımız

      
 Vinkle Metal, ISO 9001:2008 kalite standartlarında üretim yapıyor.

ISO, (International Organization for Standardization) Uluslararası Standart Organizasyonu’nun kısaltmasıdır. ISO, uluslararası alanda standardizasyonu sağlamak amacıyla 23 Şubat 1947 tarihinde kurulmuştur. ISO halen 135 ülkeden (her ülkeden bir üye olmak ve eşit oy hakkına sahip olmak üzere) ulusal standart kuruluşlarının katılımıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. ISO’nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9000 kalite yönetim standartları ve diğer ürün standartları gibi uluslararası kabul görmüş standartlar hazırlayarak ticaretin önündeki teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.

ISO 9001 Kalite Standardı, kaliteye önem verdiğimiz ve kalite ihtiyaçlarını karşılayabileceğinizi müşterinize kanıtlayacak etkin bir kalite sistemini nasıl kurabileceğiniz, dokümante edebileceğiniz ve sürekliliğini sağlayabileceğiniz konusunda yol gösterir. Uluslararası alanda kabul görmüş olan bu standardlar, konuyla ilgili tarafların genel görüşünü yansıtmaktadır. Standard beklediğiniz kalite sistem modelini kolaylıkla sağlamak amacıyla konu bazında bazı bölümlere ayrılmıştır.

ISO 9001:2008 standardı, sekiz kalite yönetim ilkesine dayanmaktadır.

Bunlar aşağıda listelenmiştir;

1. Müşteri Odaklılık

Kuruluşlar müşterilerine bağlı olarak hayatta kalacakları için müşteri ürün veya hizmetin kalitesinin son hakemidir. Müşteri bağlılığı, kalıcılığı ve pazar payı kazanımı kuruluşun mevcut ve potansiyel müşterilerinin beklentilerine odaklanmasıyla en iyi şekilde optimize edilir. Bu nedenle kuruluşlar müşterilerinin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini anlamalı, bu ihtiyaç ve beklentileri karşılamalı ve hatta aşmalıdırlar.

2. Liderlik

Liderler davranışları ile ekibine hedef birliği sağlarlar. Liderler kuruluşta çalışan herkesin kuruluş hedeflerine ulaşmak için katkılarını koyabilecekleri bir çalışma ortamı sağlamalıdırlar. Kuruluş liderlik ile uzun vadede ahlaki bir yaklaşımla toplumsal yasalar ve beklentilerin ötesinde çalışarak içinde bulunduğu topluma en iyi hizmeti verir.

3. Çalışanların Katılımı

Çalışanlar bir kuruluş için zorunludur. Dolayısıyla çalışanların tüm potansiyeli, herkesin katılımını cesaretlendiren değerlerin paylaşılması, güven kültürü ve bilginin paylaşımı ile en üst seviyede açığa çıkarır.

4. Süreç Yaklaşımı

Kuruluş, birbirleriyle ilişkileri tüm faaliyetlerinin anlaşıldığı ve sistematik olarak yönetildiği, kararların var olan çalışmalarda ve planlanan iyileştirmelerde paydaşların algılamalarını da içerdiği ölçüde başarılı olur. Bunun için kaynaklarla faaliyetler birbiri ile ilişkili hale getirilip süreç yaklaşımını sonucu daha etkin bir şekilde yönetilir.

5. Yönetimde Sistem Yaklaşımı

Sistem bir veya daha çok amaca, sonuca ulaşmak üzere aralarında ilişkiler olan fiziksel veya kavramsal birden çok bileşenin oluşturduğu bütündür. Yönetim sistemi, kuruluşun; amaçlarına erişmek için gereken tüm işleri yapabilmesini sağlamakta kullanılan süreçler ve prosedürler çerçevesi olarak tanımlanabilir.

6. Sürekli İyileştirme

Toplam kalite etkinliklerinden istenen yararın sağlanmasının gerçek şartlarından biri Sürekli iyileştirme düşüncesinin anlaşılması ve benimsenmesidir. Bu çerçevede sürekli iyileştirme kuruluşun kalıcı bir hedefi olmalıdır.

7. Verilere Dayalı Karar Verme

Etkili ve doğru kararlar, bilginin ve verinin gerçekçi ve sağlıklı bir şekilde, bilimsel yöntem ve araçlar kullanılarak alınan kararlara dayanır.

8. Tedarikçilerle Karşılıklı Yarara Dayalı İşbirliği

Bir kuruluş tedarikçileri ile karşılıklı güvene, entegrasyona ve bilgi paylaşımına dayalı bir yarar ilişkisi ile daha etkin çalışır.

Müşterilerimizden Bazıları